Các bạn dùng DNS mặc định của nhà mạng hay sử dụng dịch vụ DNS ngoài? Chia sẻ các bạn một số DNS miễn phí

DNS (Domain Name System) là một hệ thống giúp dịch địa chỉ IP (Internet Protocol) thành tên miền dễ nhớ và ngược lại. Khi bạn nhập một tên miền vào trình duyệt web, ví dụ như "www.example.com", hệ thống DNS sẽ giúp chuyển đổi tên miền đó thành địa chỉ IP tương ứng của máy chủ chứa nội dung của trang web. Điều này cho phép trình duyệt kết nối và truy cập vào trang web đó. DNS giúp người dùng truy cập Internet dễ dàng bằng cách sử dụng tên miền thay vì phải ghi nhớ các địa chỉ IP phức tạp.

Đây là một số DNS miễn phí mà bạn có thể sử dụng:

 1. Google Public DNS:

  • IPv4: 8.8.8.8 và 8.8.4.4
  • IPv6: 2001:4860:4860::8888 và 2001:4860:4860::8844
 2. Cloudflare DNS:

  • IPv4: 1.1.1.1 và 1.0.0.1
  • IPv6: 2606:4700:4700::1111 và 2606:4700:4700::1001
 3. OpenDNS:

  • IPv4: 208.67.222.222 và 208.67.220.220
 4. Quad9:

  • IPv4: 9.9.9.9 và 149.112.112.112

Để cài đặt DNS này trên modem/router wifi của bạn, bạn cần truy cập vào giao diện quản lý của modem/router thông qua trình duyệt web. Tại đó, bạn tìm các thiết lập liên quan đến DNS và nhập địa chỉ IP của DNS muốn sử dụng. Sau khi lưu lại các thiết lập, modem/router sẽ áp dụng DNS này cho tất cả các thiết bị kết nối đến mạng của bạn, bao gồm điện thoại di động và máy tính.

Lưu ý rằng cách cài đặt DNS có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất và mô hình modem/router của bạn. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn hoặc trang web hỗ trợ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.