Lượng người dùng bỏ Android qua dùng iPhone ở Mỹ cao nhất trong vòng 5 năm qua

Theo một khảo sát mới từ CIRP (Consumer Intelligence Research Partners, LLC), có số lượng người dùng chuyển từ Android sang iPhone ở Mỹ đạt mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

CIRP vừa công bố kết quả cuộc khảo sát mới với những thông tin quan trọng sau:

  1. Tập trung nghiên cứu số người dùng Android chuyển sang iPhone ở Mỹ.
  2. Số lượng người dùng Android chuyển sang iPhone đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.
  3. 15% khách hàng mới của iPhone là người chuyển từ Android, tăng 4% so với năm trước và cao hơn 5% so với 2020-2021.
  4. Lần cuối tỷ lệ này đạt 15% là vào năm 2018, tỷ lệ chuyển đổi cao nhất từng đạt 21% vào năm 2016.
  5. Luca Maestri, CFO của Apple, cho biết iPhone sẽ tập trung vào những khu vực thị phần thấp để thu hút người dùng chuyển từ Android sang.
  6. CIRP quan tâm đến lý do cốt lõi khiến số lượng người dùng Android chuyển sang iPhone tăng cao như vậy và sẽ tập trung vào vấn đề này trong báo cáo sắp tới.

Theo báo cáo, Apple ngày càng thu hút nhiều người dùng Android chuyển sang iPhone, đặc biệt là ở các thị trường ngoài Mỹ. Như CFO đã đề cập, Apple tập trung vào các thị trường có thị phần thấp vì chúng thường có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất. Trong một báo cáo gần đây khác, đã đề cập đến việc người dùng Android chuyển sang iPhone nhiều hơn. Về lí do chính khiến điều này xảy ra, còn chưa rõ nhưng sẽ có thông tin cụ thể trong báo cáo sắp tới.