iOS 16 cho phép chuyển eSIM giữa hai iPhone thông qua Bluetooth

Nay bạn có thể chuyển đổi eSIM giữa 2 iPhone với nhau chỉ cần thông qua Bluetooth

Khi cập nhật lên IOS16 chúng ta đã có thể chuyển eSIM giữa hai chiếc iPhone, như vậy sẽ tiện lợi hơn trước đây chúng ta phải ra ngoài cửa hàng nhà mạng trong trường hợp chúng ta muốn đổi điện thoại để sử dụng. Tuy nhiên chưa rõ hiện tại nhà mạng ở Việt Nam đã cho đổi eSIM bằng cách này chưa, mình sẽ thử thực tế và cập nhật ở bài riêng sau!

Trong phần Cài đặt, chúng ta chọn Mạng di động (Cellular) → tại đây sẽ có mục Thiết lập eSIM (Set Up eSIM) → tại đây chúng ta sẽ thấy tuỳ chọn Chuyển từ một iPhone khác (Transfer from Another iPhone) và Sử dụng mã QR (Use QR Code).

Với việc có thể chuyển eSIM từ iPhone khác thì cần lưu ý cả hai iPhone đều phải cập nhật IOS 16 trở đi, và cùng phải mở Bluetooth và mở khoá máy.