Nhắc nhở anh chị em xóa bớt bản sao lưu trên iCloud vì chiếm rất nhiều bộ nhớ

Những anh em sử dụng iCloud nhiều nên cân nhắc xem xét dọn iCloud thường xuyên nhé

Đối với một số anh em mua gói 50GB dung lượng iCloud thì cũng rất nhanh đầy, đa phần dung lượng iCloud bị chiếm bởi hình ảnh và các bản Sao lưu (Backup). Như vậy anh em cũng cần xoá bớt các bản backup từ các thiết bị iPhone, iPad cũ khi không cần thiết nữa.

Ví dụ bản Sao lưu đó từ iPhone cũ của anh em và đã lâu lắm rồi, anh em có thể chủ động vào xoá.

Vào Cài đặt - chọn vào tên Apple ID của bạn ở dòng đầu tiên - chọn iCloud - sau đó chọn vào Quản lý dung lượng (Manage Storage).

 

Vào Cài đặt - chọn vào tên Apple ID của bạn ở dòng đầu tiên - chọn iCloud - sau đó chọn vào Quản lý dung lượng (Manage Storage).

 

Như anh em thấy các Bản sao lưu (Backups) của mình chiếm đến gần 30GB, vì lâu rồi mình không vào kiểm tra và xoá. Tại đây anh em có thể xem backup từ thiết bị nào không còn dùng nữa thì có thể chọn vào để Xoá bản sao lưu (Delete Backup). Trong đây có đầy đủ thông tin ngày tháng mà anh em đã backup dữ liệu máy đó lên iCloud của anh em để tiện quản lý.

Mình biết có nhiều anh em dùng gói 200GB hay 2TB dung lượng iCloud sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng 50GB thì cần phải xem xét và xoá những dữ liệu thừa đi.